Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Malatya ilinde nüfusun eğitim durumu

Yazar kurumları :
İnönü Üniversirsitesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu Malatya İlinin Eğitim Coğrafyası’dır. Bir ülkenin sosyo-ekonomik açıdan geleceğini plânlaması ve uygun programları geliştirebilmesi mevcut nüfusuna ve yapısına bağlıdır. Özellikle nüfus niteliği içerisinde eğitim en önemli unsurlardan biridir. Çünkü nüfusun eğitim durumu, toplum kalkınmasının hızını belirlemekte; mevcut bilgi birikiminin kuşaklar arası aktarımında gelişme seviyesini koruma ve mümkünse yükseltme niteliğini kazandırmaktadır. Dolayısıyla bir nüfus kitlesinde, hem eğitim düzeyinin belirlenmesi hem de nüfusun eğitim sorunlarına çözüm önerilerinin oluşturulabilmesi için ülkedeki okullaşma oranı, okul çağı nüfusun eğitim kademelerindeki geçişi, okul-öğrenci-öğretmen sayısı dengesi gibi ölçütler dikkate alınmalıdır. Bu düşünceden hareketle çalışmada; Malatya ilinin nüfus özellikleri dikkate alınarak eğitim coğrafyası ortaya konulmaya, yaşanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The subject of this study is The Situation Education of Population in Malatya Province. A future planning regarding the socio-economy of a country and development of favorable programs accordingly require the detection of its population and demographical structure. In terms of demography, education is one of the major factors, since educational statistics of the population determine the developmental pace of that society. Also education has the role of maintaining, or preferentially improving the level of development by transforming accrued knowledge to the next generations. Therefore in order to determine the level of education and to produce suggestions to solve the educational problems of a society some criteria should be taken into consideration including the rate of schooling, the transition of school-age population between school stages, the balance between school-student-teacher number. Given this fact, it is intended in this work to work out the educational geography of Malatya province considering its demographical characteristics, to detect the immediate problems, and to suggest some solutions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :