Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel muhitin öğrenci başarısına etkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006–2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim gören 1.sınıf öğrencilerini esas alan bu araştırmada, “kültürel muhitlerin akademik başarıya etkisi” çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi; farklı kültürel muhitlere mensup, toplam 564 kişinin oluşturduğu on yedi grup 1. sınıf öğrencisidir. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Anket verileri, “Öğrenci Ailelerinin”, “Mezun oldukları Ortaöğretim Kurumlarının”,“Yaşadıkları Muhitin” kültürel durumları; “Öğrencilerin ÖSS’den aldıkları puanlar” ve “Öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Ortalamaları” olmak üzere beş başlık altında tasnif edilerek incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the effects of educational environments on the success of students are examined in terms of several variables. Sample was obtained from freshman student enrolled in College of Education at Atatürk University. Sample consisted of 564 students obtained from 17 different class rooms. A questionnaire created by the author was utilized. In this study, the following variables were examined: “students’ cultural environment at home”, “cultural environment of the secondary school they attended”, “cultural environment in their neighborhood” and “average grade at the university”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :