Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel farklılıklar çerçevesinde muhasebe standartlarının uyumu

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası yatırım faaliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle, yatırımcılar farklı muhasebe standart ve kuralları ile hazırlanmış mali tablolarla karşılaşmaktadırlar. Bu durum yatırımcılara para ve zaman olarak ek maliyet getirmekte olup, uluslararası yatırım faaliyetlerinde belirsizliklerin artmasıyla sonuçlanmaktadır. Uluslararası yatırımcıların karar alma maliyetlerini azaltmak ve yatırımların ülkeler arasındaki akışını hızlandırmak için ülkelerin muhasebe standart ve kurallarında uyumlaştırma gereksinimi doğmuştur. Çalışmada uyumlaştırma, standartlaştırma ve tekdüzelik kavramları açıklandıktan sonra alternatif uyumlaştırma yolları incelenmiştir. Ülkelerin muhasebe sistemi farklılıkların ana nedenleri açıklanmış ve sosyal,ulusal değerler, beklentiler ve normların muhasebeye etkisine değinilmiştir. Çalışmada çeşitli ülkelerin uluslararası muhasebe standartlarına uyum derecelerini belirlemek, kültürel farklılıkların uluslararası muhasebe standartlarının uyumlaştırmasına etkisini ve muhasebe ilke ve politikalarına etkilerini ortaya koymak için bir analiz yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Because of the increase in the international investments and multinational enterprises result in financial reports that are prepared through different accounting standarts and rules. Such a situation brings additional costs by money and time. Therefore, the uncertainity increases in international investment actions. Harmonization of accounting standarts and rules have been required in order to decrease the decision making costs and the acceleration of the flow of investment among the countries. Having been examined, harmonization, standardization and uniformity concepts the alternative methods of the harmonization will be inspected. It is explained that the main causes in the differences of various accounting system and the influence of social and national values, norms and expectations are discussed with regard to accounting. In this study, in order to determine the level of harmony to international accounting standards for various countries, the influence of the culturel diversity to the harmonization of international accounting standarts and to accounting policies and principles, an analysis has been made.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :