Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi İİBF İşletme1, Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme2
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışanın verimliliği ve yapılan işin kalitesi üzerinde önemli etkileri olan stres hem olumlu hem de olumsuz durumlarda ortaya çıkan bir duyguyu ve olaylara karşı gösterilen bir tepkiyi ortaya koyar. Stres, iş görenin motivasyonu üzerinde de önemli etkileri olan bir faktördür. Yaşanan stresin oranına göre motivasyon olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilir. Optimum seviyedeki stres motivasyona katkıda bulunurken, aşırı zorlanma biçimindeki stres düzeyi ise motivasyonu düşürür. Motivasyonun iş görenin verimliliği ve etkinliği üzerindeki rolü dikkate alındığında, stresle mücadele teknikleri kullanılarak, stresin yönetilmesi ve bu yolla bireyin motivasyonunun artırılması gereği ortaya çıkar. Bu çalışmanın temel amacı stresle mücadele tekniklerinin çalışanın içsel ve dışsal motivasyon üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için Erzurum'da faaliyette bulunan 10 bankada anket tekniğine dayalı olarak bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar çalışanın stresle mücadele tekniklerini kullanma oranının içsel ve dışsal motivasyonunu etkilediğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The stres which has significant effects on prolificacy of employees and quality of the work reveals an emotion occuring in both positive and negative situotions and a kind of reaction occuring against some events. Stress is a factor that has significant effects on motivation level of employees. Motivation can change positively and negatively in the way according to rate of being exposured to stress. While the optimum level stres increases motivation, extreme stres decreases it. When the role of motivation on efficiency and prolificacy of employees is considered the need for stres management and increasing individual motivation emerge by using techniques for struggling with stress. The main aim of this research is to prove the effects on intrinsic and extrinsic motivation with techniques for struggling with stress. In order to reach this aim a research has been performed on employees working in 10 banks in Erzurum. The data required for the search were obtained through questionnaire. These results indicate that techniques used for struggling with stress of employees affect motivation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :