Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’ye kayıtlı sanayi işletmelerinin maliyet yönetim sistemlerini uygulama ve uygulamama nedenlerinin tespitine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, maliyet yönetim sistemlerinin (Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Kaizen Maliyetleme, Kalite Maliyet Sistemi, Tam Zamanında Üretim Ortamında Maliyetleme, Mamul Yaşam Dönemi Maliyetleme) tespit edilmesi ve maliyet yönetim sistemlerini uygulayan işletmelerin bunları hangi amaçlarla uyguladıkları, uygulamayan işletmelerin neden uygulamadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2011 yılının Şubat ayında İMKB'ye kayıtlı 154 sanayi işletmesinin 87'sine ulaşılabilmiş ve hazırlanmış olan anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 15 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, uygulamaya katılan işletmelerde en fazla Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yönteminin, en az Mamul Yaşam Dönemi Maliyetleme yönteminin uygulandığı belirlenmiştir. Ayrıca, işletmeler maliyet yönetim sistemlerinin avantajlarından yeterli seviyede faydalandıklarını ifade ederken, maliyet yönetim sistemlerini uygulamayan işletmeler, uygulamama nedeni olarak en fazla sistemler hakkında bilgi sahibi olunmamasını göstermektedirler.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to identify cost management systems (Activity Based Costing, Target Costing, Kaizen Costing, Quality Cost System, Just-in-Time Costing, Product Life Cycle Costing) and to determine purposes for implementation of cost management systems in companies and to determine the reasons for companies do not apply. For this purpose, the prepared survey implemented in 87 of 154 industrial companies which are traded in ISE in February of 2011. The survey results were evaluated using SPSS 15 package program. According to the results of the study, it is determined that the most applied method is Activity- Based Costing method and the least applied method is Product Life Cycle Costing method. In addition, companies convey that they take advantage of cost management systems in adequate levels and companies express the reason not to apply the cost management systems as not have enough knowledge of the systems

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :