Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin türkçe başarı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, liselere ve üniversiteye giriş sınavlarına girebilecek durumda olan ilköğretim ve ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin İlköğretim Türkçe Testi (İÖTT) ve Ortaöğretim Türkçe Testi (OÖTT) başarı durumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Erzurum il merkezinde sosyoekonomik açıdan farklı okullarda öğrenim gören 872 öğrenciden oluşmaktadır. Tarama modelinin uygulandığı bu araştırmada kullanılan başarı testi, uygulanan anketteki değişkenlere göre değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Öğrencilerin başarısının bu değişkenlere göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyetlerinin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi not ortalamalarının, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersini sevmelerinin, sınavlara hazırlık dergisi takip etmelerinin, anne-babalarının eğitim ve gelir durumlarının, Türkçe testi başarısında etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is compare achievement levels of last year students in Turkish test in primary and elementary schools that enter high schools and universities in accordance with some variables. The sample of this study is composed of 872 students studying in socio-economically different schools in the province of Erzurum. The achievement test obtained by using scanning model has been evaluated according to the variables determined in the test and commented about. The students' achievement has differed statistically significant. As a result of the study, it is found that the gender of the students, GPA of Turkish and Turkish literature courses, their fancy for these courses, their subscription to the issues for tests, their parents education and income level have played an important role in Turkish test achievement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :