Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iki öykü, iki değişim öğesi: traktör ve yel değirmeni

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Karşılaştırmalı incelemeye dayalı bu çalışmada yergi ve mizah ustası Aziz Nesin’in
Medeniyetin Yedek Parçası isimli öyküsü ile Fransız yazar Alphonse Daudet’nin ismiyle özdeşleşen Değirmenimden Mektuplar isimli kitabından seçtiğimiz Cornille Usta’nın Esrarı isimli öyküsü ele alınmıştır. Öyküler anlatı yerlemleri, ele aldıkları konular ve bu konuları yansıtış biçimlerinde kullandıkları benzer anlatım tutumları yönünden incelenmeye çalışılmıştır. Her iki öykü de ait oldukları toplumun acıklı ve gülünç yanlarını eleştirel bir tutumla yansıtmışlardır. Ele aldığımız öykülerin pek çok ortak yanı olmasına karşın bizim özellikle odaklandığımız nokta öykülerin temel izleğinin nasıl ele alındığı ve yansıtıldığı olmuştur. Her iki yazarın da yergi ve güldürü öğelerini ustalıkla kullanarak iki farklı kültür ve iki farklı toplum insanının ortak değerlerini sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the story named “Medeniyetin Yedek Parçası” by Aziz Nesin,
the master of humor and satire, and the story named “Cornille Usta’nın Esrarı” in the book Değirmenimden Mektuplar by French author, Alphonse Daudet, have been comparatively studied. The stories have been analyzed in terms of time, place, characters, the subject-matters and the styles. In both stories, the authors have reflected the tragic and ironic sides of their societies in a critical point of view. Although the stories have many common points, the point that has been focused on most is how the main themes have been touched on and reflected. The result that has been reached is that the two authors display common values of two different cultures and of two different individuals by using the elements of humor and satire skillfully.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :