Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fukuyama ve huntington’da islam

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayilesmenin sağladığı güçle Batı kapitalizmi, küresel bir ideoloji olarak liberal ve demokratik düzen fikrinin dünyaya yayılmasını sağlamıs, liberal düsünce karsısına çıkan fasist ve komünist ideolojiler ise devamlılık sağlayamayarak çökmüstür. Komünizmin çöküsü, Fukuyama’nın ‘Tarihin Sonu mu?’ adlı tezini Huntington’ın ‘Medeniyetler Çatısması’ düsüncesiyle karsı karsıya getirmistir. İslam ise her iki düsünürün tezleri doğrultusunda farklı iki değerlendirmeye tabi tutulmustur. Fukuyama tarafından tehlikesiz bir unsur olarak düsünülen İslam, Huntington tarafından gelecekteki çatısmaların kaynağı olarak değerlendirilmistir. 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırı, karsıt ideolojide iki düsünürü İslam konusunda yeniden düsünmeye sevk ederek, süreç içerisinde Fukuyama’nın Huntington’ın görüsleriyle paralellik gösteren fikirleri benimsemesine neden olmustur.

Özet İngilizce :

The capitalism of the West with the power provided by industrialisation caused to be spread the thought of liberal and democratic order to the world as a global ideology. However fascist and communist ideologies builtup against liberal thought didn’t get continuity and collapsed. The collapsing of communism confronted the thesis of ‘Has History Ended?’ of Fukuyama with ‘Crash of Civilization’ of Huntington who are the two important American intellectuals. And Islam was considered differently by those intellectuels in their thesis. Fukuyama thought that Islam was not a danger for liberalism. Contrary to him, Huntington argued that Islam would be the reason for the crashings between the West and East culturs in the future. After suicide attacks to the World Trade Center in 11 September 2001, being the opposite to each other Fukuyama and Huntington reviewed their foresights about Islam. And in the course of time it was seen that Fukuyama started to adopt ideas being paralel to Huntington’s those.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :