Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firma büyüklüğünün hisse senedi getirilerine etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi getirilerine etki eden faktörler konusunda yapılan çalışmalarda ele alınan değişkenlere Banz (1981) firma büyüklüğü değişkenini de eklemiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda ele alınan dönemlerde ortalama getiriler veya anormal getirilerin küçük firmalar açısından daha büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Getiriler üzerinde firma büyüklüğü etkisi çalışmaları bu etkinin dünya menkul kıymet piyasalarında geçerli bir etki olduğunu göstermiştir. Yapılan pek çok çalışmada test dönemleri oluşturularak etkinin her dönemde var olup olmadığı incelenmiştir. Bu çalışmada öncelikle ele alınan dönemde Ocak etkisi ortaya konmaya çalışılmış, ardından küçük-orta ve büyük ayrımı yapılarak firma büyüklüğü etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 2000–2006 yıllarının ele alındığı çalışmada Eview’s 5,0 programı kullanılarak yapılan analizler sonucunda getiriler üzerinde Ocak etkisi gözlenmezken, önceki çalışmaları destekler nitelikte küçük firmaların büyük firmalara oranla daha fazla getiri sağladığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Banz (1981) added the size of firm as a parameter to those examined in the researches relating to the factors effecting the stock returns. The researches conducted in this field showed that the normal or abnormal returns were higher for the smaller sized firms for the periods taken into consideration. Researches regarding the effects of the size of firm on the returns presented that those were effective on the world’s stock exchange markets. In many researches, -by creating testing periods- the effects were examined as to whether they are present or not in every period. İn this research, it was aimed to disclose the January effect and then the effect of the size of firms by separating them as small-middle and big one. The research including the years 2000–2006 showed that the January effect were not observed on the returns as a result of the analysis by using the Eview’s 5.0 program. On the other hand, it was determined that –also supporting the prior researches- the smaller firms could gain more returns than bigger firms.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :