Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: türkiye için eş-bütünleşme ve nedensellik analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, iktisat literatürünün önemli tartışma konularından birini oluşturan enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Türkiye açısından belirlenmeye çalışılmaktadır. 1987:1-2007:1 dönemini kapsayan bu çalışmada, GSYİH büyüme oranı, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve üretici fiyatları endeksi (ÜFE)’nden hareketle hesaplanan enflasyon oranı değişkenleri kullanılmıştır. Enflasyon oranları ile ekonomik büyüme oranı arasındaki ilişkiler, çok değişkenli eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri kullanılarak ekonometrik açıdan analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde ekonomik büyüme enflasyondan negatif olarak etkilenmektedir. Hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri ise, enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, one of the most controversial debates of economics literature, namely the relationship between inflation and economic growth is studied in the context of Turkish economy. In the study, covering 1987:1-2007:1 period, GDP growth rate, the inflation rates that are calculated from the consumer price index (CPI) and the producer price index (PPI) are used. The relationships between inflation rates and economic growth rate are analyzed econometrically by employing multivariate cointegration analysis and error correction-augmented Granger causality tests. According to the analysis results, economic growth is negatively effected by inflation in the long run. Error correction-augmented Granger causality tests show that there is one-directional causality relation from inflation to growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :