Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimin başarısında kalkınmışlığın etkisi: 1990 ve 2000 yılları öss başarı oranları üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

İktisat yazınında iktisadi gelişme ile eğitim arasında karşılıklı ilişki olduğunu ortaya koyan geniş bir literatür bulunmaktadır. Söz konusu ilişkilerin bölgesel bazda araştırılması çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede illerin 1990 ve 2000 yılları itibariyle ÖSS verileriyle yapılan yatay kesit analizlerde, 74 il için kalkınmışlığın göstergesi olarak fert başına milli gelir, eğitimin kalitesinin göstergesi olarak ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ve coğrafi konum göstergesi olarak da gölge değişken bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Bağımlı değişken olarak illerin 1990 ve 2000 yılları itibariyle ÖSS başarı oranlarını, gelişmişliğin etkileme veya belirleme düzeyi araştırılmıştır. Analiz sonucunda; ÖSS başarı oranı ile kişi başına milli gelir arasında pozitif (anlamlı), öğretmen başına düşen öğrenci oranı arasında negatif (anlamlı) ve doğu-batı il ayrımında batı lehine yorumlanabilecek anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Özet İngilizce :

There are comprehensive studies in economics literature, which emphasize a reciprocal relationship between economic development and education. In this study these relationships have been examined in regional level. In this context, University Entrance Scores (UES) of provinces have been regressed with provincial per capita GNP as a development indicator, number of students per instructor of secondary school in provinces as an indicator of education quality and a dummy for geographical location of provinces. It has been investigated the effects of development level on educational success by considering UES of provinces in 1990 and 2000. It has been found statistically significant relationships between UES of province and per capita GNP (positive), and number of students per instructor (negative). Also, there are some meaningful relationships that can be considered as west-east difference in the country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :