Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Durkheim’dan giddens’a pozitivist sosyoloji

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusunu, sosyolojinin bilim olabilmesi için elzem bir role sahip olan Durkheim’ın ‘Sosyolojik Yöntemin Kuralları’ adlı eseri ile bu eserden yaklaşık bir asır sonra Giddens tarafından yazılan ‘Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları’ adlı eserinin karşılaştırılması, oluşturmaktadır. Pozitivist-holistik sosyoloji kendinden sonra gelen Anlamacı-aksiyonel sosyolojik yaklaşımların eleştirileri ile kendini yeniden nasıl biçimlendirdiğinin öyküsü sunulmaktadır. Pozitivist sosyoloji hem ontosunu tanımlama biçimine hem epistemolojisine hem de metodolojisine yapılan eleştirileri kısmen kabul ederek var olan toplumsal koşullara ve bilim anlayışına binaen, kendisini yeniden tanımlayarak, paradigmasını yeniden düzenleyerek bir sosyoloji yaklaşımı olarak devam etme çabasındadır. Artık öznelerin yapı üzerindeki etkisini toptan reddetmemekte, araştırıcı özneyi toplumsal konumu itibariyle araştırdığı toplumdan hepten soyutlamamaktadır. Giddens, Marks’tan yola çıkarak yapı-özne dialektiğinde pozitivist sosyolojiyi yeniden yapılandırma çabasındadır.

Özet İngilizce :

The aim of present study is to compare ‘ The Rules of Sociological Method’ by Durkheim, who highly contributed to sociology in its process of being a science, and ‘ New Rules of Sociological Method’ by Giddens, written about a hunred years later than Durkheim’s work. İt is examined in the study how positivistic-holistic sociology has re-structured itself as a result of the criticism of interpretative-activist sociology. Positivistic sociology aims to exist as a sociological approach by partly admitting the critical claims directed to itself in terms of its way of defining its onto and its methodology and epistemology, by re- defining itself on hte basis of the latest social conditions and scientific understanding and re-structuring its paradigm. İt no longer isolates exploring subject from the society he Explorer and does not totally deny the effect of subjects on structure. Giddens, is at poins to restructure positivistic sociology within the structure-subject dialectic, starting from the theories of Marx.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :