Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğrudan yabancı yatırım kararları ve belirleyicileri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Şirketlerin uluslararasılaşma sürecindeki ilk iki aşama olan ihracat ve lisans anlaşmalarından sonra son aşama doğrudan yabancı yatırım yapmaktır. Firmalar, ihracat ve lisans anlaşmaları yoluyla elde edemeyecekleri bazı avantajları, ilgili ülkeye doğrudan yabancı yatırım yapma kararı alarak sağlamaya çalışırlar. Bu çalışmanın amacı, doğrudan yabancı yatırım kararlarında belirleyici olan faktörlerin neler olduğunu ve doğrudan yabancı yatırım biçiminin belirlenmesi ile ilgili teorileri araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle doğrudan yabancı yatırım türleri ve bu türlerin belirlenmesiyle ilgili teoriler açıklanmış, daha sonra doğrudan yabancı yatırımların dünyada ve Türkiye’deki gelişimi incelenmiştir. Son olarak 1980-2006 yılları arasında Türkiye’de ekonomik ve politik faktörlerin doğrudan yabancı yatırım kararlarını ne derecede ve hangi yönde etkilediği çoklu regresyon modeliyle analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Final stage is foreign direct investment after exporting and licensing that are first two stages in internationalization process of firms. Corporations try supplying by taking foreign direct investment decision some advanteges which won’t be able to obtain via exporting and licensing. The aim of this study is investigate theories and determinations of foreign direct investment. In this regard, firstly it has been mentioned that FDI kinds, afterwards has been searched FDI flows in the Turkey and World. Eventual, it has been analyzed effets of economic and politic factors on the foreign direct investments in Turkey between 1980 and 2006 period via multi regression model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :