Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çoruh vadisinde nüfusun dağılışı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Erzurum1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Çoruh Vadisi Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz bölümü sınırları içerisinde yer almaktadır. Çoruh Vadisindeki yerleşmeler ve dolayısıyla nüfus; özellikle vadi tabanlarındaki düzlüklerde ve alçak yamaçlarda yoğunlaşmıştır. Çoruh Vadisi boyunca doğu ve kuzeydoğuya doğru ilerledikçe yükseltinin artması ve eğim değerlerinin önem kazanmasıyla yerleşmeler daha dar bir alanda vadi tabanı ve yamaçlarında sıralanmışlardır. Sahanın dağlık ve engebeli topoğrafyası yerleşmelerin dağınık bir form göstermesine yol açmıştır. İnceleme alanında bulunan yerleşmeler çeşitli yükseltilerde yer almaktadır. Dolayısıyla nüfus, yerleşmelere göre değişmekle birlikte 100 m ile 1800 metreler arasında dağılış göstermektedir. İklim, yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü gibi coğrafi şartların bir sonucu olarak yerleşmenin gelişebileceği en uygun ortamları barındırması açısından, nüfus; vadi tabanı düzlükleri ile vadinin alçak yamaçlarında yoğunluk kazanmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

and the population are accumulated particularly in the plains and lower hillsides in the base of the valley. Moving to east and north-east through Çoruh Valley, the settlements are lined up in narrow areas in the base of the valley and on the hillsides due to the increase in the altitude and the importance of the slope values. The rough topography of the area has caused the settlements to be in a scattered form. The settlements in the investigation region are located at various levels of altitudes. Therefore, the population varies with the settlements and it is dispersed between 100m and 1800m. Because of the geographic conditions such as the climate, land forms, and vegetation; the population is accumulated in the base of the valley and on the lower hillsides since they are the most suitable places to develop the settlements

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :