Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Boş zaman işçilik maliyetlerinin ortaya çıkış nedenleri, muhasebeleştirilmesi ve vergi matrahı üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir2
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi, işletmelerde üretim faaliyetleri sırasında çeşitli nedenlerle üretim yapılmayan zamanlara ait işçilik giderleri “boş zaman işçilikleri” olarak değerlendirilmektedir. Bu giderler, ortaya çıkış şekillerine göre normal veya anormal işçilik giderleri olarak ayrılmakta ve muhasebeleştirilmektedirler. Ancak, bunların üretime yüklenmesi tam bir görüş birliği yoktur ve uygulamalar farklılık göstermektedir. Bu anlayış farklılığından dolayı, muhasebe açısından yapılması gereken kayıtlar da farklılık göstermektedir. Dolayısı ile, dönem sonunda elde edilen maliyet rakamları da farklılaşmakta ve bu da işletmenin ödeyeceği vergi matrahına etki emektedir. Bunun yanında, üretim maliyetlerinin belirlenmesinde vergi mevzuatımız tam maliyet yöntemini, UFRS ve TMS ise normal maliyet yöntemini benimsemiştir. Bu çalışmada, boş zaman işçiliklerinin nedenleri ve muhasebeleştirilmesi bir uygulama yardımı ile incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Labour costs that are belong to time which no production is made for some reasons are evaluated as “idle time labour costs”. These costs are separated as normal or abnormal labour costs and recorded. But, there is no consensus on their charging on production and the existing applications may be different. Due to these differences of these concepts, accounting records are differ. So, the cost figures differ at the end of the period and this condition affects the tax base. However, in the accounting of production costs, our tax law favours full costing method but IFRS and TAS favour normal cost method. In this study, reasons and accounting of idle time labour costs are investigated by using an application.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :