Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Borsa performans oranları ve diğer finansal oranlar arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Kanonik korelasyon analizi (KKA), her birinde çok sayıda değişken bulunan, iki değişken seti arasındaki ilişkinin yapısını inceler. KKA, en genel ve en karmaşık ilişki analizi olarak ifade edilir. Bu yöntemde bir zorunluluk olmamasına rağmen değişken setlerinden biri bağımlı, diğeri de bağımsız değişken seti olarak ele alınabilir. Bu çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren ve İMKB'de işlem gören 34 firmanın borsa performans oranları ile diğer dört grup finansal oran içerisinden seçilen oranlar arasındaki ilişki KKA yöntemi ile analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Canonical correlation analysis (CCA), examines the structure of relation between two sets of variable, where each set consist of a lot of variables. CCA is expressed as the most general and the most complex relationship analysis. Although there isn't necessity in this method, one of the variable sets is dependent variable and the otherone is independent variable. In this study, the relation between stock Exchange performance ratios and other ratios which is selected from between financial ratios of 34 firms which is in business manufacturing and traded in IMKB is analysed with CCA.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :