Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının analizi ve erzurum ekonomisine katkısı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz bilgi çağında üniversiteler, insanoğlunun faydasını artıracak biçimde bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek kamuoyunu aydınlatmakta ve faaliyet gösterdikleri bölgelere önemli ölçüde ekonomik katkılar sağlamaktadırlar. Bu ekonomik katkıların ne olduğunun belirlenmesi yerel ekonomiler için önem arz etmektedir. Bu araştırmada, Ekim 2012’de Atatürk üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulanan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak, öğrenci harcamaları analiz edilmiş ve il ekonomisine katkısının ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin bir ayda ortalama 744,66 TL harcama yaptıkları tespit edilmiş ve bu veriden hareketle Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi’nde eğitim gören 31.276 öğrencinin, toplamda il ekonomisine yaklaşık bir yılda 186,3 milyon TL katkı sağladıkları belirlemesi yapılmıştır. En çok harcama yapılan kalem ise %15,7 oranıyla barınma ve en az harcama yapılan kalemin ise %7,3 oranıyla sportif aktivite harcamaları olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Today’s universities in the information era have the mission of conducting scientific research and illuminating the public opinion as well as having economic contributions to the regions. It is of great importance to determine the contributions for the local economies. This aim of the study is to examine the student expenditures in conjuction with the extend of the economic contribution using surveys implemented towards the students of Ataturk University in October 2012. It is found out thatthe average expenditure of per-student is 744.66 TL a month. 31276 students within Ataturk University campus, contribute to the province economy about 186.3 million TL in the year. While expenditure on accommodation with 15,7% is found to be the most spending item, sportive activities with 7,3% are the least spending item.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :