Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ağrı ilinde arıcılık yapısı ve değerlendirme durumu

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Ağrı’da halen nüfusun yüzde 46.8’i kırsal kesimde yasamakta ve tarımda küçük aile isletmeleri çoğunluğu olusturmaktadır. Köylerden kentlere göçe rağmen, çiftçi ailesi basına düsen tarıma elverisli arazi büyüklüğü sürekli azalma göstermektedir. Arazi büyüklüğü ve fazla sermaye gerektirmeden uygulanabilecek, bos zamanların da değerlendirilebileceği arıcılık, çiftçinin doğduğu yerde doymasını da sağlayacak bir faaliyet koludur. Bu nedenle arıcılık; gerek coğrafi konumu, arazi yapısı, iklimi ve bitki örtüsü, gerekse insanımızın sosyoekonomik yapısı itibariyle, Ağrı ilindeki tarım ekonomisini destekleyecek en uygun tarımsal faaliyet kollarından biridir. Ne var ki uygun sartlara sahip olmasına rağmen, yörenin arıcılık açısından çok fazla bir gelisme gösterdiği söylenemez. Ağrı’da arıcılıkla uğrasan çok az yerli arıcı bulunmaktadır. Đlin arıcılık bakımından zengin potansiyeli, daha çok gezgin arıcılar tarafından değerlendirilmektedir. Nitekim ildeki arıcılık faaliyetlerinin yaklasık % 8’i yerli arıcılar tarafından yapılırken % 92 gibi büyük bir bölümü gezginci arıcılar tarafından yapılmaktadır. Ağrı’da arıcılık aile ekonomisi düzeyinde olup, diğer ekonomik faaliyetleri destekleyici nitelikte olmaktan öteye gidememistir.

Özet İngilizce :

In Ağrı 46, 8 percent of the population live in rural parts of the city and small family enterprises on farms form constitute the majority. Despite the migrations from villages to city centers cultivable land rate per capita decreases constantly. Apiculture is a field of activity, that makes the farmer satisfied and employs his spare time, does not need much capital and land magnitude. On this account apiculture is a one of the best agricultural activity in Ağrı economic structure of our man. However although it has the proper conditions we can not say that the region goes forward in the field of apiculture. There are few local apiarists engaged in apiculture. The rich potential in terms of apiculture is mostly utilized by mobile apiarists. While the 8 percent of apiculture activities in the province is carried on by local apiarists, 92 percent is carried on by mobile apiarists. In Ağrı apiculture is on a family economy scale and has gone further except supporting other economic activities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :