Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükseköğretimin getirileri ve etkinlik sorunu

Yazar kurumları :
Gazikent Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin faydalarının bilinmesi eğitim harcamalarının finansmanı açısından oldukça önemlidir. Çünkü, eğitim hizmetleri, bireylere ve topluma parasal ya da parasal olmayan çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu durum, eğitim yatırımlarının bazıları için ek kazançlar sağladığı anlamını taşımaktadır. Eğitim hizmetlerinin kimlere ne kadar kazanç sağladığının bilinmesi, yükseköğretim finansmanında etkinlik sorunun çözümü açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim finansmanında etkinliği sağlayacak finansman politikası için teknik çerçeve önermektir. Çalışmada önce, yükseköğretimin getirileri ve etkinlik kavramları ele alındı, daha sonra literatür taraması yapılarak eğitimin getirileri etkinlik açısından değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda, birey ve toplum arasında eğitimin faydalarına paralel olacak şekilde eğitim maliyetlerinin paylaşımını sağlayacak yaklaşım önerildi.

Özet İngilizce :

To know the benefits of education are very important in terms of the financing of education expenditures. Because education services to individuals and to society in monetary or non-monetary offers several benefits. In this case investments in education for some of the gains provided by additional means. Who know how much earnings had provided educational services, in financing of higher education is important in solving the efficiency problem. The purpose of this study, the efficiency of the financing of higher education will provide the technical framework for financing policy. In this work, first, returns of education and efficiency terms are handled, and then the existing literature was evaluated. In result of the study, between the individual and society the benefits of education to be parallel proposed approach costsharing

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :