Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Understanding of child labour in turkey: an emprical analysis

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

This paper investigates determinants of child labour in urban Turkey, on the basis of binary response variables in order to estimate a probability for child labour participation decision, given some sort of characteristics and reviews previous finds in this field with a newer data set. For this purpose, we use a newer data, collected by official statistic institution of Turkey and implement a regression procedure, namely, Probit Regression. According to our finds, there does exist significant relations between child labour participation decision and individuals’ characteristics, as well as financial constraints of household members in Turkey. In particular, child labour participation decision is significantly associated with father’s income. Therefore, we find implies about luxury good property of counter decision of child labour participation in Turkey

Özet İngilizce :

Bu çalışma Türkiye’nin kentsel bölgesinde çocuk işgücünün belirleyicilerini araştırmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de çocuk işgücüne katılım kararı için bir olasılık tahmin etmek amacıyla ikili cevap değişkenleri temelinde, konu ile ilgili çeşitli karakteristikler verilmiş, önceki çalışmaların bulguların özetlenmiş ve bu çerçevede Türkiye'de çocuk işçiliğinin belirleyicilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından toplanan 2006 yılına ait veri seti kullanılmıştır ve Probit Regresyon adı verilen bir regresyon yöntemi uygulanmıştır. Bulgularımıza göre çocuk işgücüne katılım kararı bireylerin karakteristiklerinin yanı sıra hane halkı üyelerinin mali kısıtlamaları tarafından belirlenmektedir. Özellikle, çocuk işgücü katılım kararı babanın geliri ile ilişkilidir. Bu nedenle bulgularımız, Türkiye’de çocuk işgücüne katılmama kararının bir lüks mal niteliğinde olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :