Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kredi kullanımı - ekonomik büyüme ilişkisi

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Krediler ve reel ekonomi arasındaki etkileşim daha çok finansal gelişme-ekonomik büyüme bağlamında ele alınmaktadır. Finansal gelişmeekonomik büyüme ilişkisi, genellikle finansal piyasaların gelişmişlik farklılıklarını, arz-talep yanlı yaklaşımları ve kredi tayınlamasını içeren modellere göre açıklanmaktadır. Söz konusu iki değişken arasındaki nedensel ilişkileri inceleyen ampirik çalışmalar, ilişkinin yönü konusunda ortak bir sonucun oluşmadığını göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de yurtiçi kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiler araştırılmıştır. 1998-2008 dönemi üç aylık zaman serilerini içeren analizde Granger nedensellik testi ve hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, ekonomik büyümeden kredilere doğru tek yönlü nedensel bir ilişkiyi göstermektedir.

Özet İngilizce :

The interaction between credits and real economy has mostly been dealt with in the context of financial development-economic growth. Financial development-economic growth relationship has generally been explained by the models including development discrepancies of financial markets, supply-demand side approaches and credit restriction. Empirical researches investigating causality relationships between two variables show no consensus about the direction of the causality. In this study, causality relationships between domestic credit and economic growth have been investigated in Turkey. Granger Causality and Error Correction Model have been used in this analysis including for the period 1998-2008 quarterly time series data. The findings of the study show that there is a bi-directional causality relationship from economic growth to credits.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :