Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: uygulamalı bir çalışma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İİBF İktisat Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği2
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma yolundaki en önemli engellerinden birisi, yurtiçi sermaye birikimlerinin yetersizliğidir. Bu açığı azaltmak için önerilen alternatif yaklaşımlardan birisi de ülkeye dolaysız yabancı sermaye girişini artırmaktır. Bu anlamda teori, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye olumlu katkısından söz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de sözü edilen katkıyı ya da etkiyi görebilmek için korelasyon analizi yapılarak, teoriyi destekleyip desteklemediği incelenmiştir. Ayrıca, Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'de ekonomik büyüme üzerindeki etkiyi görebilmek için Cobb-Douglas Üretim fonksiyonundan hareketle ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Analizin bulgularına göre, Türkiye'de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının GSMH artışı üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

Özet İngilizce :

One of the most important problems of developing countries is insufficient capital accumulation. To reduce this deficit, one of the alternative approaches that is offered is increasing the amount of foreign direct investments (FDI). In this respect, the theory points out the positive influences of FDI on economic growth. In this study, a correlation analysis has been done to see whether it makes the mentioned influence or contribution in Turkey and whether it supports the theory or not. Especially, we utilized cobb-douglas production functions to see effects on economic growth of foreign direct investments in Turkey and we made econometric analysis. According to econometric analysis, foreign direct investment has positive effects on Gross National Product of Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :