Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk telekom endüstrisinin oecd ülkeleri ile karşılaştırmalı etkinlik analizi: 1999-2005 dönemi için firma bazlı değerlendirme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde "bilgi toplumu" olabilmek, ekonomik kalkınmada bilgi ve iletişim teknolojilerinin olanaklarından yararlanabilmek için etkin çalışan bir telekomünikasyon sektörünün varlığı bir gerekliliktir. Telekomünikasyon sektörü çoğu ülkede oligopolcü, hatta monopolcü bir piyasa yapısı sergilediğinden, sektörün etkinliği uluslararası rekabete dayalı olarak incelenebilir. Bu düşünceden hareketle, çalışmada Türk telekom sektörü sabit ve mobil iletişim pazarında faaliyet gösteren büyük firmalar bazında OECD ülkeleri ile karşılaştırılmıştır. OECD tarafından açıklanan 1999 - 2005 dönemine ilişkin panel verileri kullandığımız çalışmada, sektörde yakın zamanda yapılan özelleştirmenin etkisi görülmeden önce karşılaştırmalı bir durum değerlendirmesi yapmak ve sektör temsilcisi sayılabilecek Türk firmalarının uluslararası alandaki göreli etkinliklerini ölçmek amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

To become an information society and, to utilize the opportunities provided by the information and telecommunication technology in economic development, an efficient working telecommunication sector is needed in today's world. Since the market structure of telecommunication sectors in most countries is oligopolies and even monopolist, efficiencies of the sector could be analyzed by using the data set consisting of different countries. Based on this conjecture, we compare the Turkish telecommunication firms with the OECD countries' telecommunication firms operating in fixed and mobile lines. We use a panel data set running from 1999 to 2005, which is obtained from various OECD communication outlooks. In the study, our goals are to comparatively evaluate the current structure of the sector and to measure the relative efficiency of the representative Turkish firms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :