Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tükenmişliği etkileyen olumsuz tutum ve beklentiler: sinik tutum ve psikolojik sözleşme ihlali algisi üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
İstanbul Kavram MYO1, Marmara Üniversitesi İF İngilizce İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
789
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel davranış literatürü incelendiğinde, günümüz kurumlarında giderek arttığı görülen çalışan sinik tutumlarının ve psikolojik sözleşme ihlali algılarının tükenmişlik üzerindeki etkileri üzerine henüz bir araştırma yapılmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı; çalışanları yıpratan bir olgu olan tükenmişlik üzerinde sinizmin ve algılanan psikolojik sözleşme ihlalinin etkili olup olmadığını araştırmak ve bu olumsuz tutum ve beklentiler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma anketi, kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan 203 kişilik bir katılımcı grubuna uygulanmıştır. Sonuçlar, sinik tutum ve psikolojik sözleşme ihlali algısı faktörlerinin tükenmişlik boyutlarına genellikle anlamlı katkılarda bulunduğunu ortaya koymuştur. Sinik tutum ve psikolojik sözleşme ihlali algısı faktörleri arasındaki pozitif korelasyonlar da olumsuz nitelikteki tutum ve beklentilerin birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir

Özet İngilizce :

A thorough literature review of organizational behavior has revealed no study regarding the effects of cynical attitudes and perceived psychological contract breach on burnout. Cynicism and psychological contract breach are widely observed issues in today’s organizations. So, the purpose of this paper is to find out whether these negative attitudes and expectations have effects on burnout and whether the two are related. The present research is performed through a survey with 203 public and private sector employees as participants. Results of the study revealed that generally, the contributions of cynical attitudes and perceived psychological contract breach on burnout dimensions are significant. Also, the positive correlations between the factors of cynical attitude and perceived psychological contract breach indicate that negative attitudes and expectations are associated with each other

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :