Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tourism, turkey and economic development

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Economic development is one of the most important targets for the developing countries like Turkey. Developing countries that try to reach this target are faced with many socio-economic problems and look for solutions to deal with these problems. Tourism could be an opportunity for Turkey as a developing country to speed up its economic development, since it is a very fast growing and diversifying sector not only in Turkey but also in the world. Additionally, comparing to many other touristic countries, Turkey fortunately has a great tourism potential. The number of the tourists is about one billion, while the amount of tourism receipts is about one trillion dollars in the world regarding to UNWTO data in 2008. Tourism is no longer just for sea-sand-sun tourism; it is today diversified as historical, green nature, health, thermal, sports, cultural, congress tourism, etc. Tourism contributes importantly both to the production by increasing demand for goods and services in different industries such as transportation, accommodation, food, and entertainment, and to the employment by creating direct and indirect demand for labor. Therefore, tourism potential of Turkey, if it is utilized well, seems to have the power to solve many socio-economic problems of the country which prevent its economic development. The purpose of this paper is first to review the developments, the scopes and the economic effects of tourism in the world and in Turkey; then to investigate what Turkey should do to take suitable share regarding its tourism potential from the world tourism by determining the advantages against its rivals among the Mediterranean countries; and finally to analyze if there is a significant relationship between tourism and economic development using international data and Vector Error Correction Model (VECM).

Özet İngilizce :

Ekonomik kalkınma gelişmekte olan ülkelerin en önemli hedeflerinden birisidir. Bu hedefe ulaşma çabasındaki gelişmekte olan ülkeler, başta döviz sorunu olmak üzere, pek çok sosyo-ekonomik sorunla karşılaşırlar; ve bu sorunları aşmak için farklı çıkış yolları ararlar. Türkiye için turizm ekonomik kalkınmasını hızlandıracak bir fırsat olabilir. Çünkü, turizm dünyada çok hızlı büyüyen ve çeşitlenen bir sektördür. Dünyada turist sayısı bir milyar kişiye, turizm gelirlerinin büyüklüğü ise bir trilyon dolara yaklaşmıştır. Turizm faaliyetleri sadece dinlenmek amaçlı yapılan deniz, kum ve güneş turizmi olmaktan çıkmış; tarih, doğa, sağlık, termal, spor, kültür ve kongre turizmi başta olmak üzere giderek çeşitlenmiştir. Ulaşım, konaklama, gıda, eğlence gibi pek çok faaliyet kolunu canlandırarak üretime katkı sağlayabilen turizm; doğrudan ve dolaylı talep yaratarak istihdama da önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeli, iyi değerlendirilebilir ise, ekonomik kalkınmasının önündeki pek çok sosyo-ekonomik problemi çözebilecek güçte görünmektedir. Bu çalışmanın amacı, önce dünyada ve Türkiye'de turizmin gelişimini, boyutlarını, ekonomi üzerindeki etkilerini ele almak; sonra, Türkiye'nin Akdeniz havzasında bulunan rakiplerine karşı avantajlarını tespit ederek dünya turizm pastasından potansiyeline yaraşır bir payı alabilmesi için neler yapması gerektiğini araştırmak; son olarak da ekonomik kalkınma ve turizm arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını uluslararası veriler ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) yardımıyla analiz etmektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :