Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumun polisten beklenti ve düşüncelerine etkili olan faktörlerin likert ölçekli sorularla belirlenmesi

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri Bölümü1, Komiser, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği2
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Demokratik olsun olmasın bütün topluluklar düzeni sağlamak için polis teşkilatlarından faydalanırlar. Fakat modern polislik anlayışının toplumda yerleşmesi vatandaşın da destek ve yardımının alınmasına bağlıdır. Zira yüzyılımızın en önemli özelliklerinden birisi, hızlı bir toplumsal değişimin ve sosyal hareketliliğin yaşanıyor olmasıdır. Bu değişim ile birlikte polisten beklenti ve düşünceler de değişmektedir. Bilimsel çalışmalarda Veri toplama yöntemleri içerisinde en çok kullanılanı anket yöntemidir. Anketler, soruların hazırlanmasından, saha taramasına ve dahası değerlendirme ve analiz aşamasına kadar iyi bir şekilde planlanırsa çok gerçekçi bilgilere kolayca ulaşma imkânı sağlar. Bu çalışmada Şanlıurfa ili kentsel alanda görev yapan polis ile halk arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilere etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla likert ölçekli iki faktörlü bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada Şanlıurfa il merkezinde güvenlik hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen ve 18 yaşını aşmış 2000 bireyden elde edilen anketlerin verileri kullanılmıştır

Özet İngilizce :

All communities, whether or not democratic, benefit from the police organizations to maintain order. But the establish concept of modern policing in society depends on the support and assistance of citizens. One of the most important features of our century is experiencing a rapid social change and social mobility. With this change expectations and thoughts from the police are changed. In scientific studies, the most commonly used data collection method is the questionnaire method. If a questionnaire is planned well in the phases of question preparation, field research and assessment and analysis it gives opportunity to provide easy access to realistic information. In this study, in order to determine relationships between the police and the public and the factors affecting these relationships, a two-factor questionnaire with Likert scale was used. In this study, questionnaire data collected from 18 years of age or older 2000 individuals that randomly selected who are benefiting from security services Şanlıurfa citizens of the city center was used

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :