Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticari açiklik ve kamu büyüklüğü ilişkisi: panel nedensellik testi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
686
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde ekonomik küreselleşmenin etkileri üzerine telafi hipotezi geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Avrupa ülkelerinde telafi hipotezinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu nedenle ticari açıklık ve kamu büyüklüğü arasındaki nedensellik ilişkisi 1970-2011 zaman periyodunda seçilmiş on beş Avrupa ülkesi için test edilmiştir. Heterojen karma panellerdeki Meta analizine göre geliştirilen panel nedensellik testi kullanmıştır. Ampirik bulgulardan sözkonusu ülkeler için ticari açıklıktan kamu büyüklüğüne doğru bir yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Böylece telafi hipotezinin geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Özet İngilizce :

The compensation hypothesis which focuses on the effects of globalization has been studied in the literatüre. The purpose of this paper is to test whether there is an evidence of compensation hypothesis in Euro countries. Therefore we examines the causal relationship between trade openness and government size in a panel of 15 selected Euro countries from 1971 to 2011. We used panel causality test which is based on Meta analysis in heterogeneous mixed panels. Empirical results indicate one-way causality from trade openness to government size for 15 Euro countries. That is, compensation hypothesis is valid. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :