Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticaret borsacılığının dünyada ve türkiye’deki gelişim süreçlerine genel bir bakış

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Başta tarımsal ürünler olmak üzere toplumsal yaşamın idamesi için zaruri temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının belirlendiği aslî yapılar konumunu haiz olan ticaret borsaları; mal, hizmet ve üretim faktörlerinin alıcı– satıcılarının karşı karşıya getirilmesi yöntemiyle iktisadî kararların alınmasına imkân veren her türlü ortam olarak tanımlanabilen "piyasa" kavramının gündelik hayattaki en yaygın/ somut örnekleridir. Tarımsal ürün piyasalarında tam rekabet koşullarının geçerli olmasını engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması ve söz konusu koşulları egemen kılan mekanizmaların işler hale getirilmesi; ticaret borsalarının bu esaslar dâhilinde etkin bir şekilde kurumsallaştırılmasıyla yakından bağlantılı olup, toplumların üretim imkânlarının optimizasyonu ve kaynakların etkin kullanımı ancak bu çabalar sayesinde gerçekleştirilebilecektir. Ticaret borsalarının; tanımı, işlevleri ile iktisat literatüründeki yerlerinin ortaya konulması ve Dünya'da/ Türkiye'deki gelişim süreçlerinin irdelenmesi; tarımsal hammadde fiyatlarındaki küresel artışa paralel olarak ivme kazanan ülkemizin tarım sektörünün reorganize/ rehabilite edilmesine yönelik çabalara ışık tutulması, bölgesel kalkınma bağlamındaki sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi ve yeni hedefler/ projeksiyonlar üretilmesi bakımından müspet sonuçlar doğurabilecektir.

Özet İngilizce :

Boards of trade have the position of being the fundamental structures, in which the prices of the primarily vital goods – firstly, the agricultural products – that are essential for the maintenance of social life are determined, are the mostly widespread/ concrete examples of the "market" concept in daily life, which can be defined as the every sort of environment that enables making the economic decisions by the method of meeting the customers and dealers of goods, services and factors of production. The elimination of the factors hindering the validity of the perfect competition conditions to dominate on agricultural product markets and enabling the mechanisms that allows the aforementioned to be functional is closely engaged with effective institutionalization of boards of trades within these principles, and the optimization of the societies' production possibilities and the effective usage of sources will only be able to be realized be means of these efforts. The exposition of the definition, functions and the location of the boards of trade in the economics literature and examination of their improvement processes in Turkey and the world may reveal positive results from the point of view of the lighting the way for the efforts of reorganizing/ rehabilitating the agricultural sector of our country, which gained acceleration parallel to the global increase in the prices of agricultural products, developing proposals of solutions within the context of regional development problems and generating new goals/ productions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :