Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekstil ve konfeksiyon ihracatının talep fonksiyonu

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Tekstil-konfeksiyon ihracat talebini etkileyen en önemli faktörler yabancı ülke gelirleri, reel döviz kuru ve göreli fiyatlardır. Çalışmada 1998- 2011 dönemi aylık verileri kullanılarak tekstil-konfeksiyon ihracat talep fonksiyonu incelenmiştir. Birim kök testi sonucu aynı dereceden bütünleşik oldukları tespit edilen tekstil-konfeksiyon ihracatı, reel döviz kuru, Euro bölgesi sanayi üretim endeksi ve göreli fiyatlar arasındaki uzun dönemli ilişkiler Johansen eşbütünleşme analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Test edilen uzun dönemli ilişkinin varlığına bağlı olarak, hata düzeltme modeli (VECM) tahmin edilmiştir. Sonuçta tekstil-konfeksiyon ihracatı ile reel döviz kuru, göreli fiyatlar ve Euro bölgesine ait gelir düzeyi arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The most important factors influencing the export performance of the textile-apparel industry are the foreign income level, real exchange rate and relative prices. In the study, the function of textile-apparel industry exports is investigated by using monthly data, covering 1998-2011. For the variables of textile-apparel industry export, real exchange rate, Euro area of industrial production index and relative prices, first of all ADF unit root tests are carried out. All of the variables are found to be same degree integrated. Thus, long run relations among the variables are examined in the framework of Johansen co-integration analysis. In accordance with the long run relation explored, vector correction model (VECM) is estimated. In conclusion, some evidence are found that there is a long-run relationship among textile-apparel industry, the real exchange rate, Euro area of industrial production index and relative prices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :