Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir kalkinmada doğrudan yabanci yatirimlarin rolünün üzerine teorik bir analiz

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınma iktisadının en temel amacı toplumsal refahın artırılmasıdır. Başlangıçta toplumsal refahı artırma çabası içerisinde, çevresel korumanın ve ortaya çıkacak çevresel sonuçların göz ardı edildiği ifade edilebilir. 1970’li yıllarda özellikle II. Dünya Savaşı sonrası hızlanan ekonomik kalkınma süreçlerinin ve artan küreselleşme olgusunun meydana getirdiği çevresel sorunların da etkisiyle, kalkınma iktisadı içerisinde çevresel unsurlarında düşünülmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Bu anlamda sosyoekonomik göstergeler dışında çevresel göstergelerin de önemi artmış ve aynı zamanda uluslararası toplum ve kuruluşların konuya ilişkin düzenlemeleri
hayata geçirme çabaları çevresel unsurların sermaye hareketlerinin yönünün belirlenmesinde önemli olmaya başlamıştır. Bu bağlamda ülkelerin sermaye yetersizliklerini gidermede önemli bir araç olan doğrudan yabancı yatırımların çevreyle olan ilişkisi ilgili yazında tartışma konusu olmuştur. Söz konusu  tartışma da temel unsurlardan biri doğrudan yabancı yatırımlarla gerçekleşen teknoloji transferinin çevre korumasında katkı sağlayıp sağlamadığıdır. Bu çalışmada, doğrudan sermaye yatırımı ile çevresel koruma arasındaki ilişki teorik açıdan değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

The main goal of development economics to increase social welfare. Initially, in an effort to increase social welfare, it states that environmental protection and results are disregard. Particularly in the 1970s after World War II accelerated the processes of economic development and increasing the impact of environmental problems caused by the phenomenon of globalization, it is observed that envionmental aspects are started thinking in development economics. In this context the importance of environmental indicators outside the socio-economic indicators increased and at the same time the efforts of the international community and organizations to implement the relevant regulations has become an important environmental factors in determining the direction of capital flows. In this context, it has been moon point that relationship foreign direct investment with environment in related literature. One of the main elements of the discussion is whether technology
transfer, which realizes with foreign direct investments, will contribute to environmental protection.In this study, a direct relationship between foreign direct investment and environmental protection are considered theoretically.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :