Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Satin alma kararlarinda ailedeki eşlerin etkisi ve bu etkiyi şekillendiren değişkenler

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

: Aile, ev için her gün tüketilen ürün ve hizmetlerin miktarı açısından ele alındığında önemli bir karar verme birimidir. Aileyi olu'turan bireyler birbirlerinin davranışlarını ve dolayısıyla da müşteri karar verme sürecini oluşturan aktiviteleri etkilerler. Firmaların özgün pazarlama stratejileri uygulayabilmeleri için aile satın alma davranışının farkında olmaları gerekir. Bu araştırmada ailede çeşitli ürün veya hizmetlerin satın alımında eşlerin etkileri, demografik, yerleşim yeri, ürün veya hizmet türü gibi değş'kenlerle tespit edilmeye çalı'ılacaktır. Bu amaçla Trabzon, Ankara, izmir ve Diyarbakır’da yaşayan 432 birey üzerinde anket uygulanmıştır. Yapılan basit ve çoklu uyum analizi sonucu müşterek satın alma kararlarının 51760 ya' aralığında, ev ve tatil satın alımlarında, geliri 100171500 ve 150172000 YTL arası, lise veya üniversite mezunu ve Trabzon’da ikamet eden bireylerin olduğu ailelerde görülmüştür. Diğer taraftan koca baskın satın alma kararları; 31740 ve 41750 ya' aralığında, diplomasız okur yazar veya ilkokul mezunu, geliri 07500 ve 50171000 YTL aralığında, Diyarbakır’da ikamet eden bireylerde otomobil ve beyaz eşya satın alımlarında belirlenmiştir. Kadın baskın satın alma kararları ise 60 üstü yaşa sahip olan, geliri 2000 YTL üstü olan, ortaokul mezunu izmir ve Anakara’da ikamet eden bireylerde giyecek7yiyecek ve mobilya satın alımlarında tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

The family is considered as an important decision7making unit, due to the large quantity of products and services that form part of the everyday life of a household. The individual members who make up the family unit exercise an influence over each other's behaviour and, therefore, over the activities which form part of consumer decision making. Firms must be aware of what this family purchasing behaviour is, in order to implement appropriate marketing strategies. In this research ,It is trying to determine the variables which exert an influence of spouses when buying a product or service in family (demographic, residing, type of product and service). For this purpose, questionnaire has been carried out on the basis of a survey of 432 people in Trabzon, Ankara, Đzmir and Diyarbakır. Using the simple and multiple correspondence analysis technique we can observe that joint buying decisions are made by 51760 years old persons buying house and holiday whose income are between 100171500, 150172000 YTL, that has high school and university graduation in Trabzon. On the other side husband surpassing buying decision made by 31740, 41750 years old people that has no graduate (but literate) and primary school graduation and that has income between 07500, 50171000 YTL in Diyarbakır when buying car and white goods. Wife surpassing buying decision made in buying stitch and food by people has characteristic that excess 60 years old, excess 2000 YTL income, secondary school graduation, residing in Đzmir, Ankara

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :