Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ruhsal zekânın dönüştürücü liderlik üzerine etkisini araştıran uygulamalı bir çalışma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ruhsal zekânın karizma, ilham verme, zihinsel uyarım ve bireysel ilgiden oluşan dönüştürücü liderlik boyutları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Yöneticinin ruhsal zekâsının ölçümünde, ruhsal zekânın özelliklerini içeren ve üç boyuttan oluşan bir ölçek kullanılmaktadır. Bu boyutlar; kabullenme, öz-benlik, amaç ve değerlerdir. İlk bölümde ruhsal zekâ ile dönüştürücü liderlik kavramları ve bu kavramların boyutları ile ilgili teorik çalışmalar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, çeşitli sektörlerde yönetici konumunda çalışan ve özel bir üniversitenin İşletme Bölümünde yüksek lisans yapan öğrenciler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Toplam 126 kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışma ile ruhsal zekâsı yüksek kişilerin dönüştürücü liderlik davranışı göstermeye daha yatkın olup olmadıkları araştırılmaktadır. Çalışmanın sonunda, ruhsal zekâ boyutlarının, dönüştürücü liderlik boyutları üzerine etkileri, etkilerin dereceleri ve birbirleri ile ilişkileri ortaya konmaktadır. Bu çalışma, ruhsal zekâsı yüksek kişilerin dönüştürücü liderliğe yatkın olduklarını göstermektedir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to measure the impact of inspirational intelligence, charisma (idealized influence), inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized consideration on transformational leadership. A three dimensional scale has been used which includes the characteristics of manager’s inspirational intelligence. These dimensions are acceptance, self-identity, and purpose and values. In the first part the theoretical studies which are related with the concepts of transformational leadership and inspirational intelligence and their dimensions and their dimensions are emphasized. In the second part the empirical study has been conducted on graduate students studying management. The study which is conducted on 126 students was intended to measure whether individuals with high inspirational intelligence are more inclined towards transformational leadership. With this study the degree of influence of inspirational intelligence on transformational leadership and their relationships with each other. It has been found that individuals with high inspirational intelligence are more inclined towards transformational leadership

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :