Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Prosedürel adalet, dağıtımsal adalet ve değersel bağlılık ilişkisi: bir yapısal eşitlik modeli uygulaması

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada hastanede çalışan işgörenlerin adalet algılamaları ve bağlılık ilişkisi araştırılmaktadır. Araştırma Kırgızistan / Celalabat eyaletinde hastanelerde çalışan toplam 173 kişi üzerinde yapılmıştır. Hipotezleri test etmek amacı ile yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre prosedürel ve dağıtımsal adalet değersel bağlılığı doğrudan etkilemektedir. Prosedürel adalet ise dağıtımsal adaleti pozitif yönlü etkileyen bir değişkendir.

Özet İngilizce :

This study examines the relationships among distributive justice, procedural justice, and value commitment. Data collected from 173 employees in Kyrgyzstan. The hypotheses tested in a sample of general hospitals employees using structural equation modeling. Results show that distributive justice and procedural justice do directly affect value commitment. Procedural justice does, however, positively affect perceptions of distributive justice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :