Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Petrol fiyat riski ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin belirlenmesi: türkiye’de enerji sektörü üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde yapılan birçok çalışma, petrol fiyatındaki değişimin hisse senedi fiyatları üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, petrol fiyat değişimlerinin İMKB'de işlem gören enerji sektörünün hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, çalışmada 10.Temmuz.2000-10.Ağustos.2009 zaman aralığında İMKB'de işlem gören enerji hisse fiyatları, elektrik endeksi ile petrol fiyat değişimlerinin eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada brend petrol fiyatının hisse fiyatlarında ve elektrik endeksi fiyatında önemli bir gösterge olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

A number of studies have investigated that oil prices have an important impact on stock prices. This study examines impact of oil prices volatility on energy stock prices which are traded in İstanbul Stock Exchange. Purpose in the study energy prices, electicity index and oil price volatility are analyzed by using cointegration and Granger causality test over the period 10.July.2000-10.August.2005. In the study it is find that oil price is significant indicator of stock prices and electicity index.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :