Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel küçülmeye stratejik bir bakış

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Kafkas Üniversitesi2, Okt. Rize Üniversitesi3
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada örgütsel küçülme konusu ele alınmıştır. Literatür taraması yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmada örgütsel küçülmeyle ilgili genel bir çerçeve çizilmeye ve literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada küçülmenin modern bir yönetim tarzı olduğu ve bu yöntemle işletmelerin kendileri için hayati önem arz eden bir takım amaçları gerçekleştirmek için bu yöntemi kullanabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca küçülme sadece olağanüstü durumları ifade eden kriz dönemlerinde değil aynı zamanda işletmenin rekabet avantajı sağlayabilmesinde de kullanılabilecek bir yöntem olduğu vurgulanmıştır

Özet İngilizce :

In this study, organizational downsizing is discussed. The literature review carried out by means of a general framework for the study of organizational downsizing scratch and trying to contribute to the literature. In the study of downsizing in a modern management style and business for themselves in this way is a vital tool that can use this method to carry out the purposes expressed. Downsizing only in times of crisis also represents an extraordinary situation, but also a method used in the business emphasized as a competitive advantage.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :