Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde yenilikçilik ortami: özellikli bir sektör olarak savunma sanayiinde durum

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Teknoloji1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı tüm endüstri kollarında yenilikçi olmak, firmalar için hayatta kalabilmenin en önemli faktörüdür. Yenilikçiliği destekleyen bir organizasyonel yapıya ve ortama sahip firmalar, günümüz rekabet şartlarında hayatlarını sürdürme başarısı göstermeye daha yakındırlar. Bu çalışmada, Türkiye’deki savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, yenilikçiliği destekleyen içsel ve dışsal faktörlerin ışığında firmaların yenilikçilik ortamları ve uygulamaları analiz edilmiştir. Yenilikçilik ortamının tespiti için, kendine özgü yapısı ve koşulları nedeniyle diğer endüstri kollarından farklı özelliklere sahip savunma sanayii seçilmiştir. Ankara’da faaliyet gösteren 21 savunma sanayii firmasından 104 çalışan üzerinde yürütülen anket çalışması sonucunda; sektörün yenilikçi bir yapıya, nitelikli ve yaratıcı işgücüne sahip olduğu, firmaların yenilikçiliğin incelenen tüm boyutlarında genel olarak yüksek yenilikçilik seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, the most important factor for companies to survive is to be innovative in a highly competitive industry. The firms that have an organizational structure and environment that supports innovation are more likely to sustain their lives in today's competitive business conditions. In this study, innovation environments and applications of firms operating in the defense sector  of Turkey have been analyzed in the light of both internal and external factors that support innovation. Due to its unique structure and conditions that are different from other industrial branches, the defense industry was chosen for determination of innovation environment. Surveys were conducted on 104 employees of 21 defense industry firms operating in Ankara. The results show that besides the  sector’s innovative structure, skilled and creative workforce, firms that are examined were found to be at generally high levels of innovativeness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :