Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Markalı altın takı satın alınmasını etkileyen faktörler ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde önemi giderek artmaya başlayan markalaşma kavramı, altın sektöründe de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bundan böyle pek çok tüketici altın takı satın alırken markalı ürünleri tercih eder hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, markalı altın takı satın alan tüketicilerin marka tercihini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Toplam 374 cevaplayıcı araştırma kapsamında olup, hazırlanan anketler yüz yüze görüşme yoluyla cevaplandırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımları, yüzde, ki kare analizi ve faktör analizi uygulanmıştır. 16 değişkeni azaltmak için yapılan faktör analizi sonucunda markalı altın takı satın alınmasını ve kullanımını etkileyen 3 temel faktör bulunmuştur. Bunlar sırasıyla garanti, marka sadakati ve reklamdır.

Özet İngilizce :

Nowadays, the branding concept in which importance increased has been also widespread in gold and jewel gift sector. From now on, many consumers who buy gold gift have been choosing marked gold gifts. The purpose of this study is to determine factors effecting brand choise of consumers who buy marked gold gift. A total of 374 respondents were included in this research and face to face interviews were conducted to collect data. For the analysis of the data; frequencies, percentages, chi square analysis and factor analysis are used. It has been observed that there are 3 basic factors affecting bought and used gold gift through factor analysis made to reduce 16 variables. These factors are guarantee, brand loyalty and advertisement.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :