Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maliyet kontrol aracı olarak hedef maliyetleme yönteminin türk otomotiv sanayinde uygulanabilirlik düzeyinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Muhasebe-Finansman Bilimi Doktoru- S.M. Mali Müşavir1, Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Geleneksel maliyet yönetim muhasebesi ilerleyen teknolojik yenilikler karşısında işletme yönetimine önemli bilgiler verme özelliğini kaybetmesi nedeniyle yeni maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Stratejik maliyet yönetim sistemleri arasında Hedef Maliyetleme yöntemi en önemli maliyet yönetim yaklaşımlarından biridir. Hedef Maliyetleme, mamule tasarım ve geliştirme aşamasında uygulanmakta ve böylece mamulün ilk aşamasında maliyet azaltımı hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı Hedef Maliyetleme Yöntemini inceleyerek Türk Otomotiv sektöründe uygulanma düzeyinin analiz edilmesidir. Çalışmamızda Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv işletmeleri açısından uygulanma düzeyi 249 işletmede yapılan anketle araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda işletmelerin Hedef Maliyetleme Yöntemini tam anlamıyla uygulamadıkları ancak bu yöntemin uygulanmasını gerekli kılan bazı şartları yerine getirdikleri görülmektedir.

Özet İngilizce :

Traditional cost management accounting in front of advancing technological innovations, because of losing its feature of giving important information to business management, the improving and applying systems of new cost and management accounting become compulsory. Target Costing System among strategic cost management systems is one of the most important cost management approaches. Target Costing is applied at the phase of design and development and thus the cost reduction is aimed at the first phase of product. The purpose of this study is to analyze level of application in Turkish automotive sector by examining Target Costing System. In our study, level of application of Target Costing System in terms of Turkish automotive companies was researched by the survey made in 249 companies. As a result of this research, companies did'nt apply Target costing systems literally but it is seen that they have fulfilled some conditions which necessitate the applying this system

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :