Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ledir-üye etkileşim teorisi çerçevesinde, yönetici-ast etkileşimi ile örgütsel bağlılık boyutları ve iş performansı arasındaki ilişki: ampirik bir inceleme

Yazar kurumları :
Afyonkarahisar Üniversites1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Lider-Üye Etkileşim teorisine göre, liderlerin ya da yöneticilerin kendilerine bağlı astlarla karşılıklı etkileşimleri sonucu farklı nitelikte ilişkiler gelişmektedir ve bu ilişkilerin niteliği bireysel ve örgütsel sonuçları etkilemektedir. Bu çalışmada lider-üye etkileşim teorisi çerçevesinde yöneticiast etkileşiminin niteliği ile örgüte bağlılık boyutları ve iş performansı arasındaki ilişki bir askeri örgütte incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, lider-üye etkileşimi ile örgüte duygusal ve devamlılık bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını buna karşın lider-üye etkileşimi ile örgüte normatif bağlılık ve iş performansı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Lider-üye etkileşim teorisi ile ilgili en fazla çalışmanın yapıldığı US’de elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında örgütsel bağlılıkla ilişkisi açısından etkileşim temelli liderlik sürecine yönelik farklı bulgular elde edilmiştir. 

Özet İngilizce :

According to Leader-Member Exchange Theory (LMX), exchange relations are developed on the basis of different quality level as a result of mutual interaction among leaders and subordinates. The qualities of these exchange relations have effects on individual and organizational outcomes. In this study, within the framework of LMX theory the quality level of exchange relations with the dimension of organizational commitment and job performance between managers and subordinates were examined in a factory of Turkish Armed Forces. The findings of study showed that there are no significant relations between the level of exchange relation and, affective and continuance commitments to the organization. However, there are significant and positive relations between the level of exchange relation and, normative commitment to the organization and job performance. When we compare the findings of this study with the findings in the US on LMX theory, different results have been found to the process of exchange based leadership in terms of organizational commitment

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :