Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin oluşumuna zemin hazırladığı yeni ekonomik anlayış: bilgi ekonomisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada günümüzde çok tartışılan ve konuşulan siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve teknolojik boyutuyla devletleri, toplumları ve örgütleri etkileyen küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yeni ekonomik anlayışlardan olan bilgi ekonomisi değerlendirilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve bilginin üretim unsurlarına ek bir unsur olarak kabul edilmesi küreselleşme olgusunu güçlendirdiği gibi, bilgiye dayalı ekonomiye geçişe de zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla küreselleşme ile bilgi ekonomisi ve/veya bilgi ekonomisine geçiş süreci karşılıklı etkileşim halinde bulunmaktadır. Bu noktada firmaların, bilgiye dayalı olarak ürün ve hizmet üretiminde uluslararası arenada hareket etme olanağına kavuşmasıyla dünya ekonomisine entegre olma süreçleri başlamıştır. Bu süreç bilgi ekonomisinin oluşumunu hızlandırdığı gibi firmalar arasında rekabetin ve işbirliğinin artmasına da neden olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, küreselleşme bağlamında bilginin nasıl bir ekonomik güç haline geldiği, bilgi ekonomisinin ortaya çıkmasına neden olan etmenlerin ve günümüzde bilgi ekonomisinin firmalar üzerindeki etkisinin ne olduğu konularını ele almaktır.

Özet İngilizce :

In this study, knowledge economy, one of the new economic understandings brought by globalization that affects states, societies and organizations/firms in frequently discussed politic, economic, sociologic and technologic dimensions, is discussed. Developments in information and communication technologies and accepting knowledge as an additional element to information producing elements not only strengthens globalization, but also lays the groundwork for transition to economy depended on knowledge. Therefore, globalization and knowledge economy and/or the process of transition to knowledge economy influence each other. At this point, having the opportunity to execution in production and service in international arena as being depended on knowledge, the process of firms' integration to the world economy began. This process accelerates both forming of knowledge economy and also rivalry and cooperation between the firms. The main purpose of this study is to discuss how knowledge becomes an economic power in the context of globalization, what the effects causing the occurrence of knowledge economy and the effects of knowledge economy on firms are.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :