Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz döneminde küresel perakendeci aktörlerin performanslarının topsis yöntemi ile değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Perakendecilik sektöründe son yıllarda hızlı bir büyüme gözlemlenmiştir. Büyüme süreklilik göstermektedir. Perakendecilik sektörünün gelişiminde birçok faktör etkili olmaktadır. Etkili olan faktörler tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki değişimler, tüketicilerin zaman unsuruna daha fazla önem vermeleri ve duyarlı olmaları şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada perakendecilik sektöründe Ekonomist dergisinin 2009 yılında yaptığı araştırmadaki ilk on sıralamasında bulunan Migros, Carrefour ve Kipa hipermarketleri değerlendirme kapsamına alınmıştır. Perakendeci işletmelerin performanslarını değerlendirmede kullanılan beş önemli kriter dikkate alınmış olup, kriz öncesi dönem olan 2005-2009 yılı performans değerlendirmeleri TOPSİS yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

In recent years, rapid growth has been observed in the retailing sector. Growth is constant. Many factors are influential in the development of retailing sector. The influential factors can be enumerated as the changes in needs and wants of customers. The customers tendency to give more importance and to be more sensitive to time. At this study the Migros, Carrefour and Kipa hypermarkets that are at first ten ranking in the study of magazine Ekonomist for 2009 in retailing sector are taken into consideration. Five main criterias that are used to evaluate performance in retailer businesses are regarded and the performance evaluation of 2005-2009 years which are per-crisis years were evaluated by using Topsis Method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :