Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde hizmet üretim maliyetleri -tms 2 stoklar ve tms 18 hasılat standartları açısından değerlendirilmesi-

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Ticari hayatta ekonomik sınırların ortadan kalkması sonucu uluslararası düzeyde anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal bilgiye duyulan ihtiyaç; aynı standartları uygulayan muhasebe sistemlerini zorunlu hale getirmektedir. Türkiye'de şu anda uygulanan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre uygulanması zorunlu olan Türkiye Muhasebe Standartları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklardan birisi de, hizmet sunan işletmelerde hizmet üretim maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesidir. Bu çalışmanın amacı; hizmet sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde dönem sonlarında satılamayan veya satılıp da henüz hasılat olarak mali tablolara yansıtılamayan hizmet üretim maliyetlerinin, TMS-2 Stoklar ve TMS-18 Hasılat Standartları açısından değerlendirilmesidir. Bu bağlamda İMKB'ye kayıtlı bir konaklama işletmesinde yapılan incelemede, işletmenin konsolide finansal tablolarında TMS-2 Stoklar ve TMS-18 Hasılat Standartları gereği verilmesi gereken bilgilerin sınırlı düzeyde verildiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

As a result of business life with no more economic frontiers, the need for internationally comprehensible, comparable and transparent financial information necessitates accounting systems applying same standards. The Uniform Accounting System used currently in Turkey bears significant differences with Turkish Accounting Standards that became obligatory according to new, 01.07.2012 dated Turkish Commercial Code. One of these differences is that the cost of production services is calculated and accounted in enterprises in service sector. The purpose of this study is to assess the cost of service production, which cannot be sold at accommodation companies at the end of period or which cannot be reflected on financial statements as revenue after sale, with respect to IAS-2 Stocks and IAS-18 Revenue Standards. In this sense, the analysis on an accommodation enterprise registered in Istanbul Stock Exchan shows that the obligatory information via consolidate financial statements of the company is given in a very limited manner compared to requirements of IAS-2 Stocks and IAS-18 Revenue Standards

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :