Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaliteyi algılamadaki farklılıklar üzerine kafkas üniversitesi öğrencileri arasında bir araştırma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Kalite arayışı insanın doğasında olan bir olgudur. Bu arayış insanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Sonuçta rekabetin yoğunlaşmasına neden olmuş ve kalite seviyesinin yükselmesini sağlamıştır. Halen daha yanlış bir anlayış devam etmektedir; "kaliteli mal ve hizmetler pahalı olur". Çalışmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin kaliteyi nasıl algıladığını tespit etmektir. Bu çerçevede Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kağızman Meslek Yüksekokulu'nda yapılan araştırma sonuçları incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Quality searching is a fact which is in the human nature. This searching had been continuoing from primary of the mankind to now. As a result, it had been caused to become dense competition and provided rising of the quality level. A wrong understanding still goes on presently ; "quality goods and services are expensive". The aim of this study is to determine how the University Students perceive the quality. In this limitation, it has been examining of the research results which made in the Kafkas University, Economics And Administrative Sciences Faculty and Kağızman Profession Highschool.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :