Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş sistemlerinde ve kurumsal yönetişim uygulamalarında yakınsama- iraksama tartışması: makro ve mikro bakış açısı

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1
Görüntülenme :
551
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı ulusal iş sistemleri dahilinde kurumsal yönetişim uygulamalarında hukuki ve fiili düzeyde bir yakınsama olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla, Whitley (1999)'in iş sistemleri yaklaşımına göre sınıflandırılan ülkeler, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Global Rekabet Raporu (2004)'ndan elde edilen kurumsal yönetişim uygulamalarının algılanan kalitesine ilişkin ülke verilerine göre hiyerarşik kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, aynı iş sistemine dahil olan ülkeler arasındaki kurumsal yönetişim uygulamalarında hem hukuki hem de fiili düzeyde bir yakınsama, farklı iş sistemlerine sahip ülkeler arasındaki kurumsal yönetişim uygulamalarında ise her iki düzeyde de kısmi bir yakınsama ve ıraksama tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate whether there is a convergence on legal (macro) and actual (micro) levels of corporate governance practices within the national business systems. For this purpose, countries that are classified according to Whitley's (1999) national business systems are subjected to hierarchical clustering analysis using the data on perceived quality of corporate governance practices that are obtained from The World Economic Forum's Global Competitiveness Report (2004). As a result of analysis, while a convergence is found among countries with similar business systems, a partial convergence and divergence is found between countries with diffrent business systems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :