Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisadi büyümede finansal gelişmenin etkisi: d-8 ülkelerinde nedensellik ilişkisi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasında yakın bir ilişkinin varlığı bilinmektedir. Bu ilişki bazen talep yönlü, bazen arz yönlü olmak üzere kendini gösterir. Bu çalışmada D-8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) verileri kullanılarak iktisadi büyüme ile finansal gelişme arasındaki nedensellik ilişkisi panel veri seti kullanılarak irdelenmeye çalışılmıştır. Veri seti 1960-2009 yıllarını kapsamaktadır. Analiz edilen ülkelerin bir kısmında, İktisadi büyüme ve finansal gelişme arasında kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Kullanılan finansal değişkenlerden büyüme üzerinde en etkili olanın özel sektör kredileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

There is a well-known relationship between financial development and economic growth. Sometimes, this relationship shows itself in supply or demand side. In this study, the causality between financial development and economic growth was tried to be checked with the data of D-8 countries (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey). The data is over the period of 1960-2009. In the some of the countries analyzed a causality between financial development and economic growth has been determined in short and long run. The empirical findings show that the private sector credit is the most effective financial variable on economic growth

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :