Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet içi eğitimlerin kurum içi iletişim aracı olarak kullanımına yönelik bir öneri

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kuruluşlar için rekabet koşulları ağırlaşmakta; rekabet, farklılık oluşturabilecek kurumlar arasında yaşanmaktadır. Kurumsal iletişimin birincil hedef kitlesini, iç gruplar oluşturmaktadır. Çalışanların artık kurumdan maddi beklentileri haricinde manevi beklentileri daha ağır basmaktadır. Talepleri giderilemeyen çalışanlarda; verim düşüklüğü, iş aksatma vb. durumları gözlemlenmektedir. Hedeflenen; çalışanların bilgi, tecrübe ve becerilerinin iş süreçlerine yansıtıldığı ve sadakatin gözlemlendiği bir sistem oluşturmaktır. Bu çalışmada iç hedef kitle kavramına ve gelişen iletişim araçlarına odaklanılacaktır. Yapılması planlanan bu araştırmanın amacı; hizmet içi eğitimlerin kurumsal iletişim sürecinde algılanmasına ilişkin bir durum saptaması yapmak ve yine hizmet içi eğitimlerin kurum içi iletişim aracı olarak kullanılmasına yönelik bir öneri ortaya koymaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, rivalry conditions are getting severe for establishments; rivalry, is taking place between the corporations which could form differences. The internal group that takes important place of corporate communication. The moral expectations of employees are more important than the materialistic expectations any longer. At the employees whose demands could not be responded; low productivity, to hinder work in time etc. conditions are observed. Objected is; to form a system which the employee’s knowledge, experiment and their skill reflected to their labor process and to form a system that loyalty is observed. In this study to interior target group and developing communication equipment will be focused. The target of the observation is to offer a suggestion for the usage of the interior trainings as a corporate communication tool. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :