Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gümrük birliğinin türkiye’nin avrupa birliği ile ihracat ve ithalatına etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, "gölge değişkenli" ekonometrik modeller ile Gümrük Birliği (GB)'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri (12) ile olan dış ticaretine etkileri GB anlaşması öncesi ve sonrasındaki tüm ekonomik koşulların sabit olduğu varsayımıyla araştırılmaktadır. GB anlaşması kapsamı dışında bulunan tarım sektörü dolaylı etkileri ihtimali üzerine analize dahil edilmiştir. 1985-2005 yılları arasındaki dış ticaretin incelendiği analiz sonucunda GB'nin Türkiye'nin AB (12) ülkeleri ile olan dış ticaretini arttırıcı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, effects of Customs Union (CU) on foreign trade of Turkey with European Union (EU) is analyzed by econometric models with "dummy variables" supposing all of economic conditions before and after CU are same. Agriculture sector not included in CU have been added in analysis because of the probability of its indirect effects. In result of analysis, it is observed that CU has affected relevant sectors and sum of these sectors positively. It has been found at the result of the study analyzed foreign trade at 1985-2005 period that CU has an increasing effect on foreign trade of Turkey with EU (12) countries.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :