Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Global vergi önerileri ve uygulanabilirlikleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya hızlı bir ekonomik değişim sürecinden geçmekte ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar gün geçtikçe daha da karmaşık bir hale gelmektedir. Bu sorunların başında finansal istikrarsızlık, global kamusal mallar, çevrenin kirlenmesi, sürdürülebilir kalkınma gelmektedir. Ülkelerin tek başlarına bu global problemlerle mücadele etmeleri mümkün gözükmemektedir. Bu bağlamda geleceğe dönük olarak ülkeler birlikte hareket etmek zorundadırlar. Çeşitli alanlarda yapılabilecek bu birlikteliğin ekonomi ayağında ise vergiler de yer almaktadır. Bu çalışmada günümüze kadar ileri sürülen global vergi önerileri incelenmektedir. Çalışmada global vergi önerilerinin başarılı olabilmesi için birliktelik içerisinde uygulanması gerektiği ve henüz böyle bir birliktelik için gerekli şartların oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The world is undergoing rapid economic changes and the problems facing the world are becoming more complicated form as the day goes on. The most important problems are financial instability, global public goods, environmental pollution and sustainable development. That countries struggle with these global problems doesn't seem possible with their opportunities. In this context, as forward-looking, the countries have to act together. Taxes take place in part of economy of this togetherness which will be done in various areas. In this paper, it has been analyzed in proposals of global tax argued until today. At this research, it is concluded that global taxes have to apply in concert in order to be successful in the global tax proposals and necessary conditions hasn't yet accrued for such as association.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :