Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilerin stres ile başedebilmesinde tinsel değerlerin etkisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Tinsel değerlerin sosyal yaşamdaki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada, öncelikle iş yaşamında çeşitli derecelerde strese maruz kalan girişimcilerin tinsel değerlerinin yoğunluğuna bağlı olarak stres ile başaçıkma derecesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmamızda, tinsel değerlerin stresle başaçıkmada ne kadar etkili olduğunun tespit edilmesi amaçlamıştır. Bu kapsamda, birinci bölümde genel anlamda stres, stres kaynakları ve stresin sonuçları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, tinsel değerler ve stresle başaçıkma arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde anket tekniği ile elde edilen verilerden yararlanılarak, stresli olaylar ve durumlar karşısında kişilerin başvurdukları başaçıkma yöntemleri ele alınmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study regarding effects of spiritual values on social life, first the relationship between stress and coping according to consistency of spiritual values of entrepreneurs subjected to different degrees of stress in occupational life was analyzed. In this content, in the first part, general meaning of stress, resources of stress and results were handled. And in the second part, relationships between spiritual values and coping were investigated. In the demonstration part of the study data provided from survey method was benefited for assessing results and techniques that individuals applied when faced to stressful events and situations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :