Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gıda bankacılığı ve muhasebesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi SBE Muhasebe ve Finansman2
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

1960'lı yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başlayan ve çoğu ülkede ekonomik başta olmak üzere bir çok nedenden dolayı yeterince beslenemeyen insanların, özelliklede çocukların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında faaliyet gösteren "gıda bankacılığı", Türkiye'de ancak 2004 yılının başında uygulamaya girmiştir. Gıda bankacılığı sisteminde, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar ile çeşitli nedenlerle piyasaya sürülemeyen veya pazarlanması verimli olmayan ihtiyaç fazlası maddeleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü oluşturarak sosyal adaletin sağlanması benimsenmektedir. Çalışmada, bu sistemin işletmelere getirmiş olduğu büyük vergi avantajlarının boyutları tespit edilmiş olup bu bağlamda; gıda bankacılığının avantajları, vergi kanunları açısından durumu irdelenmiştir. Son olarak da gıda bankacılığı çerçevesinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi açıklanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Food banking, originated from the US in the late 1960's and operated to meet the needs of thoses, especially children,who face with lack of food due to same other reasons besides to economic reasons in many countries, is put into practice in Turkey just at the beginning of the year 2004. Food banking system aims at setting social justice, bridging between poor people and real/legal persons who have a variety of goods more than needs. In this papaer, the size of the tax advantages of the system to business ara determined and they are examined in terms of tax law. Finally, it is explained how to account for food banking operations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :